През април продължи дистанционната работа на екипа на Центъра за социална рехабилитация и интеграция – Русе към Сдружение „Център Динамика”

През април продължи дистанционната работа на екипа на Центъра за социална рехабилитация и интеграция – Русе към Сдружение „Център Динамика”

През април продължи дистанционната работа на екипа на Центъра за социална рехабилитация и интеграция – Русе към Сдружение „Център Динамика”. Въпреки трудностите при осъществяване на комуникация, свързани най-вече с натовареността на децата с учебни занятия и желанието им за игри и разходки на открито, екипът приложи алтернативни методи и подходи за интеракция.  С оглед изпълнението на месечния план за социална рехабилитация и интеграция, онлайн бяха проведени логопедични занятия, целящи коригиране на езиково-говорните нарушения,  поддържане и надграждане на постигнатите до момента резултати. Осъществени бяха психо-социални сесии и игри, насочени към овладяване на социални умения и навици, подобряване на концентрацията, разпознаване на собствените емоции и тези на другите, справяне с негативите на изолацията и изразяване по позитивен начин. Чрез арттерапевтични занимания тематично бяха отбелязани Цветница и Великден.

Сподели:

Още новини от деня