През деветмесечието в Русенска област са регистрирани и проучени 4 случая на ехинококоза при хора

През деветмесечието на 2013 г. в Русенска област са регистрирани и проучени 4 случая на ехинококоза при хора (1,73‰оо), при 7 случая за същия период на миналата година (2,99‰оо). Отбелязва се понижение на регистрираната заболяемост. Заболелите попадат в различни възрастовите групи. Заболелите са от гр. Русе, гр. Две могили, с. Бъзън и с. Малко Враново, т. е. разпределението град/село е равномерно. Разпределението по пол е също равномерно – 2 мъже и 2 жени. Хоспитализирани в М…

Код на новината : *119800.html

    

Сподели: