летище русе терминал

През декември е подновен лицензът на летателната площадка в Щръклево

Извършват се дейности, необходими за поддържане и ежегодно подновяване на лиценза за „летателна площадка“. През декември 2020 година е подновен лицензът, сочи отчетът на ОП „Паркстрой“ – Русе.

Там е извършено следното:

Ежедневно проверка и почистване на пистата – 96 надници.
Машинно почистване на пистата – 34 моточаса.
Пръскане на фугите с хербицид,
Ръчно косене тревни площи и фуги на пистата – 21, 500 дка,
Почистване от храсти – 10 дка.
Изрязване на саморасли дървета – 8 броя.
Събиране на трева, почистване от увивни храсти – 16 наднници.
Машинно пръскане с хербицид – 8 машиночаса, ръчно пръскане – 3 дка.
Тракторно косене на сервитутите – 85 машиночаса.
Машинно почистване на сняг – 4 машиночаса.
Механизация багер – 19 машиночаса.


Поддържане в изправност на автомобилната техника, зимна подготовка на автомобилите, поддържане на авариен автомобил, извършване на ремонти, почистване на отводнителни шахти на пистата, отзимяване и зазимяване на водопроводна система, поддържане на сгради и помещения, дейности по подновяване на лиценза на летателната площадка – 105 надници.

Общо изразходвани средства по дейност 836 за 2020 година : 72 150,55 лв.

Капиталови разходи за дейност 836: 1368,00 лв.

Сподели: