съдебна палата русе

През декември ще бъде събеседването с кандидатите за административни ръководители на Окръжна и Районна прокуратури – Русе

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати през месец декември за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурите за избор на административни ръководители  на Окръжна прокуратура – Русе и на Районно прокуратура – Русе.

Кандидатите за окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе ще бъдат изслушани на 04.12.2019 г., а кандидатът за районен прокурор на Районна прокуратура – Русе на 11.12.2019 г.

Допуснатите кандидати в процедурата за избор на окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе са Георги Димитров Георгиев – и. ф.  административен ръководител на окръжната прокуратура и Николай Александров Николов – прокурор в Окръжна прокуратура – Русе.

Единствен кандидат в процедурата за избор на районен прокурор на Районна прокуратура – Русе е настоящият административен ръководител Яна Генчева Илиева.

Сподели:

Още новини от деня