През изминалата седмица експертите на ПИЦ проведоха сесии с около 60 деца на тема "Формиране на нагласи и навици за здравословен начин на живот“

През изминалата седмица експертите на ПИЦ проведоха сесии с около 60 деца на тема „Формиране на нагласи и навици за здравословен начин на живот“

През изминалата седмица експертите на Превантивно – информационния център на Община Русе /ПИЦ/ проведоха сесии с около 60 деца на тема „Формиране на нагласи и навици за здравословен начин на живот“ с учениците от 3 и 4 клас на ОУ „Тома Кърджиев“. Темата е част от авторската програма на ПИЦ – Русе – „Ще се справим заедно“, която цели да приучава децата от съвсем ранна ученическа възраст да придобиват умения и навици, които в последствие ще подпомогнат превенцията на употребата на ПАВ в по-висока възраст.

Сподели: