През изминалата седмица експертите на Превантивно - информационния център на Община Русе проведоха сесии с около 90 деца на тема "Формиране на нагласи и навици за здравословен начин на живот“

През изминалата седмица експертите на Превантивно – информационния център на Община Русе проведоха сесии с около 90 деца на тема „Формиране на нагласи и навици за здравословен начин на живот“

През изминалата седмица експертите на Превантивно – информационния център на Община Русе проведоха сесии с около 90 деца на тема „Формиране на нагласи и навици за здравословен начин на живот“ с едни от най-малките ученици, а именно децата от 3 и 4 клас на ОУ „Олимпи Панов“ и ОУ „Братя Миладинови“. Темата е част от авторската програма на ПИЦ – Русе – „Ще се справим заедно“, която цели да приучава децата от съвсем ранна ученическа възраст да придобиват умения и навици, които в последствие ще подпомогнат превенцията на употребата на ПАВ в по-висока възраст.

Сподели: