Дезинфекцират съдовете за разделно събиране на отпадъци в Община Русе

През март започва поставянето на нови съдове за разделно събиране на отпадъци в Русе с обем 1.5 м3

През отминаващата седмица се проведе се среща с „Екопак България“, която събира опаковки от хартия, стъклени отпадъци, метални и пластмасови в Русе.

Сключен е договор от 2009 г. с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД без финансово измерение.

Разположени са 268 трицветни точки за разделно събиране на отпадъци от опаковки, което е със 70 точки повече от изискуемите за град Русе.

Честота на обслужване към момента:

– понеделник и вторник се обслужват жълтите контейнери

– сряда и четвъртък – сините контейнери

– петък – зелените контейнери /веднъж на два месеца/.

В момента се подготвя карта с разположението на точките.

От края на януари ще се въведе нов график за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

– понеделник и вторник  –  жълтите контейнери ;

– четвъртък и петък  –  сините контейнери

– сряда  – допълнителен ден за препълнени точки и зелените контейнери /веднъж на два месеца/

Един от основните проблеми е, че опаковките не се разкъсват или сгъват и не се слагат в определените контейнери, а се изхвърлят до тях. При намокрянето или смесването с битови отпадъци те не могат да се оползотворяват за рециклиране на 100%.

От 18 януари ще пристигне и ще започне работа нов камион за събиране на отпадъците, а най-късно до края на април ще бъде доставен втори нов камион.                               

Камионите ще бъдат оборудвани с GPS  система за контрол на изпълнението на графика.

Замяната на малките зелени контейнери с обем 1,1 куб.м /около 270 броя/ ще започне от март с по-големи с обем от 1,5 куб.м.

Гр. Мартен и с. Николово ще се обслужват веднъж месечно по следния график на цвят – жълт, син и зелен.

Сподели: