През месец ноември предстои учредяване на клуб на БМЧК в РУ „Ангел Кънчев”

До края на септември в БМЧК – Русе работи с общо около 110 доброволци на територията на Община Русе. От началото на 2013 -а до този момент само на територията на град Русе са регистрирани 30 нови доброволци. През месец септември бе учреден клуб в СОУ „Йордан Йовков” в град Русе. През месец ноември предстои учредяване на клуб на БМЧК в РУ „Ангел Кънчев”. Активно се работи за въвеждането на личните данни и специфичните качества на всеки един доброволец на БМЧК &ndas…

Source: *119617.html

    

Сподели: