През октомври ще се извършат вторите за годината проверки на хидротехническите съоръжения в Русенско

През октомври ще се извършат вторите за годината проверки на хидротехническите съоръжения в Русенско

През октомври ще се извършат вторите за годината проверки на хидротехническите съоръжения в Русенско, реши областният управител Анатоли Станев. За целта ще бъде сформирана междуведомствена комисия, в която ще участват представители на всички институции, имащи отношение по темата. Припомняме, че според последната извършена проверка, чийто резултати бяха оповестени в края на месец май 2022-а, всички язовири на територията на област Русе са в добро експлоатационно състояние и до момента не е констатирано изграждането на незаконни строежи и съоръжения, които да затрудняват нормалното им функциониране. Два от общо четиринайсетте обекта са напълно източени и не работят. Става дума за язовирите „Образцов чифлик“ и намиращият се в Каран Върбовка. И при двата коритата са обрасли с растителност, като при първият преливникът е компрометиран и не изпълнява предназначението си. Колкото до язовира в Каран Върбовка, той е в изправно състояние, но на този етап не се използва и не се предвижда в следващите години възобновяване на експлоатацията му. В ход са ремонтни дейности единствено на язовир „Борово“, при който основният изпускател е неработещ. Взети са мерки за отвеждане на водата извън чашата на язовира. Преливникът е продълбочен с цел да бъде смъкнато нивото на водата до т.нар. мъртъв обем. Що се касае до речните корита, то на някои места дигите са обрасли с дървесна и храстовидна растителност. Обсъждат се дейности за възстановяване и обезпечаване проводимостта на реките, което ще ограничи и минимизира негативното въздействие на водите.

Същевременно поради навлизането в есенния период и опасността от по-сериозни интензивни валежи, такива каквито имаше в Русенско в началото на месеца в порядъка на около 100 л/кв. м. областният управител разпореди на дежурните към Областния съвет по сигурност и управление при кризи да му предоставят информация в максимално кратки срокове при евентуално покачване нивото на водоемите и реките в региона. Към момента Станев получава такава информация ежедневно. Мярката е изцяло превантивна.

Въведен е и постоянен режим на следене на метеорологичната прогноза и комуникация с Националния институт по метеорология и хидрология и с Метеорологичния център на Военновъздушните сили на Република България. Целта е на база предоставените данни и изготвените прогнози да се предприемат максимално адекватни и навременни мерки при евентуално повишаване риска от преливане на някои от водоемите или реките в Русенско. За сега такъв няма. Количеството вода в язовирите варира между 22 и 75% от максималния им обем. При трите най-големи язовира – „Баниска“, „Бойка“ и „Николово“ нивото на водата е съответно 47%, 27% и 51%.

Областният управител Анатоли Станев апелира и към всички отговорни институции за предприемане на необходимите мерки за почистване на дъждоприемните шахти и оттоци.

Сподели: