През периода 01.01.-30.09.2013 г. са починали трима болни от туберкулоза

През деветмесечието на 2013 г. са съобщени и регистрирани общо 36 болни от туберкулоза (заболяемост 15,55‰оо), като 15 от тях са с положително микроскопско изследване на храчка. За същия период на миналата година са регистрирани 44 болни (заболяемост 19,00‰оо), което показва понижение на заболяемостта от туберкулоза през настоящия отчетен период в сравнение със същия период миналата година. Разпределението на болните през отчетния период според възрастта е както следва: 6 заболели …

Код на новината : *119804.html

    

Сподели: