През последните два януарски уикенда групите „Пирин Хилл и приятели“ и „Академик и приятели“ разчистиха пътя от с. Червен до кръстовището в м. Златин дол

През последните два януарски уикенда групите „Пирин Хилл и приятели“ и „Академик и приятели“ разчистиха пътя от с. Червен до кръстовището в м. Златин дол

През последните два януарски уикенда групите „Пирин Хилл и приятели“ и „Академик и приятели“ много трудно, но в крайна сметка успешно, се пребориха с множеството плътни заграждения от тръни и бодили по пътя от с. Червен до кръстовището в м. Златин дол. Трасирането, пробивът и маркирането на този път е извършено през 2020 г. от дружество „Академик“, но за съжаление, за 4 години, по маршрута почти нищо не е пипнато, както за проходимостта и най-вече за маркировката. Една не малка част, ориентировъчно 1/5, от знаците липсват или са силно повредени. Като временна начална мярка на 15.01. са поставени няколко нови маркировъчни знаци.

Минаването тук вече е с много по-малко препятствия и двувариантното продължаване до пещера Водна и до с. Табачка е реално изпълнимо.

А като бонус“ през следващите дни е предвидено инж. Румен Кожухаров, приятелят <За Добри дела> и други техни съмишленици от Табачка да направят пътеките от селото до „Водна“ още по-достъпни.

Снимки от борбата с дългите по десет и повече метри трънни заграждения, снимки с разранени ръце и раздрана екипировка не са показани. С този пост не целим събиране на харесвания, а свеждане на актуалната информация за пътищата и пътеките.

И най-много се надяваме да привлечем последователи– малки групички, формирани от сдружения, клубове, настоятелства, младежки домове, училища, читалища, местни граждански общности, местни физически лица. които да поемат отговорно и системно грижите за избран от тях маршрут, било в Поломието или в друга околност на Русе.

Като че ли тук е мястото да се спомене, че в първата редица на това начинание са управителят на Pirin Hill ООД инж. Вихрен Йоргов, изпълнителният директор на Приста Йол Холдинг ЕАД инж. Цветомир Анастасов, гл. ас. д-р инж. Явор Нейков, инж. Румен Кожухаров, инж. Марин Стоянов (случайно или не всички свързани с Русенския университет), които почти ежеседмично са в действие за реализиране на избраната кауза.

Сподели: