риосв русе сграда

През почивните дни са обходени източните части на Русе заради сигнали за миризми

Време за прочитане: 2 мин.

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха обходи в източните части на Русе в събота. Поводът за извънредните проверки са множество сигнали, постъпили на 10 август, петък след 20.30 ч. и в ранните часове в съботния ден за миризма на мърша, фекалии, риба и изгоряла пластмаса от кварталите „Родина“, „Здравец-Север“, „Възраждане“ и широк център.

Обходите започнаха от довеждащия колектор на градската канализация, в района на заустването на „Хлебна мая“ АД, продължиха край дъждопреливника на колектор „Чародейка“, местностите „Пухлево дере“, ул. „Калнъ дере“, Регионално депо за отпадъци-Русе и Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). По информация от „В и К-Русе“ ООД в ГПСОВ не е имало аварийни ситуации, което елиминира изхвърляне на „нехарактерни” отпадъчни води в градската канализация.

Съмненията на експертите са, че потенциален източник на неприятните миризми могат да бъдат емисии и/или нерегламентирано третиране на отпадъци или изхвърляне на отпадъчни води в колектор „България“, в който заустват предприятията от Източна промишлена зона.

При обходите са констатирани много места превърнати в своеобразни „сметища”, особено в местността „Пухлево дере“. Пак там са установени значителни количества изхвърлени излезли от употреба автомобилни гуми, брони на автомобили и части от тях, пластмасови отпадъци „подготвени“ за изгаряне, както и пресни огнища от нерегламентираното им третиране.

Изтичане на разтопен и излязъл от „басейна” гудрон е констатиран в местността „Калнъ дере“.

При посещението на Регионалното депо-Русе не беше осигурен достъп до пречиствателната станция на обекта, за да бъде проверено нивото на инфилтрата и дали е имало изпускане на същия. Извършената днес нарочна проверка установи, че Пречиствателната станция към депото работи ефективно и пречиства „инфилтрата” до норми за заустване и че през миналата седмица е имало едно изпускане на събраните количества в колектор „България”.

През настоящата седмица проверките ще продължат, като паралелно с тях ще бъде изискана специфична информация, свързана с технологичните процеси от няколко дружества, извършващи дейност в Източна промишлена зона на града.

Заради множеството констатирани замърсени терени в регулацията на града, на кмета на община Русе ще бъдат дадени предписания за почистването им, както и осигуряването на строг контрол по „обичайните“ места за горене на отпадъци. Областната дирекция по безопасност на храните ще бъде сезирана за контрол по третиране на страничните животински продукти, генерирани от селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и търговията.

Сподели:

Още новини от деня