През следващите дни ще започне асфалтирането на улица „Чипровци” в Две могили

В следващите дни на месец ноември 2018 г. в град Две могили, ще започне асфалтирането на улица „Чипровци”.

В тази връзка, „Единни за община Две могили“ проучиха въпроса, при каква минимална температура на атмосферния въздух може да се полага асфалт. Оказва се, че съгласно техническата спецификация на Национална агенция „Пътна инфраструктура“ се забранява асфалтиране при неблагоприятни атмосферни условия като сняг, дъжд или мъгла.

„Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5°C”, е записано на стр. 96 в актуалната техническа спецификация, публикувана на сайта на Агенцията. Това означава, че полагането на асфалт при температура под 5 градуса е рисково, тъй като в студено време асфалтът не може да се уплътни добре. А иначе, асфалтът следва да се полага докато е горещ, между 170 – 150 градуса, за да се получи настилката.

Сподели: