Определен е терен в Тетово за обезвреждане на странични животински продукти

През тази година са извършени благоустрояване и рехабилитация на част от площад в центъра на Тетово и прилежащите му площи

Изпълнен е проект по Кампания „Малки населени места“ 2021 г. -„Благоустрояване и рехабилитация на част от площад в центъра на селото и прилежащите му площи за обществени нужди в с. Тетово“ на стойност 25 999 лева, заяви кметът на село Тетово Калоян Терзиев във връзка с дейността му в сферата на благоустрояването и подобряването на инфраструктурата на населеното място през отминаващата година.

Рехабилитирана е част от уличната мрежа в с. Тетово. Извършено е преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметството – ул. София, ул. Дунав и ул. Рожен. Инвестираните средства са в размер на 70 000 лева. Закърпени са дупки по улиците със студен асфалт и с машина „Уни турбо“. Извършено е застилане на улици с фрезован асфалт. Подновена е оградата на двора на кметството. Ремонтирани са всички детски площадки в селото. Ремонтирани и пребоядисани са всички пейки в селото. Ремонтирани са 40 осветителни тела и са подменени 10 лампи.

Немалко е направено и за обществената хигиена. Почистени са четирите гробищни парка и е подновена част от оградната им мрежа. Почистени са зелени площи на ул. Мануш войвода, ул. Страхил войвода и в детската градина. Почистен е мостът на ул. Ангел Кънчев. Редовно са почиствани замърсените участъци в населеното място. Засадени са цветя в центъра на селото.

Сподели: