община русе

През тази година са закупени нови 115 кошчета за площад „Свобода“

През 2018 г., въз основа на сключен договор за доставка, са закупени нови 115 кошчета за площад „Свобода“ на стойност 24 840 лв., които са включени в организацията за опазването на чистотата на територията на Русе. Извършена е доставка и монтаж на 191 пейки на стойност 35 910 лв., както и на 31 уреди за кучешки площадки на стойност 9 996,24 лв.

Сподели: