През третото тримесечие на 2013 г. общинските администрации на територията на област Русе са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 28 жилища

През третото тримесечие на 2013 г. общинските администрации на територията на област Русе са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 28 жилища в тях и с 4 819 кв.м разгъната застроена площ /РЗП/, на 3 административни сгради (офиси) с 3 730 кв.м РЗП и на 59 други сгради с 25 924 кв.м РЗП. Спрямо предходното тримесечие на 2013 г. броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава със 17.6%, броят на жилищата в тях нараства с 64.7%, а разгънатата им застроена пло…

Код на новината : *120162.html

    

Сподели: