През третото тримесечие на 2013 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е със 149 лв. под средната за страната

През третото тримесечие на 2013 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 643 лв. или със 149 лв. под средната за страната (792 лева). Спрямо вторите три месеца на 2013 г. е регистриран ръст от 3 лв. или 0.5%, а в сравнение с третото тримесечие на 2012 г. увеличението е с 44 лева или със 7.3%. Средната месечна работна заплата за юли е 648 лв., за август – 635 лв. и за септември – 646 лева. По размер на средната заплата областта се на…

Код на новината : *120258.html

    

Сподели: