През февруари намаляват предложенията за работа в Русе

През февруари намаляват предложенията за работа в Русе

В края на м. февруари наблюдаваме около 46 300 предложения за работа във водещите сайтове за работа в страната. Обявите са едва с 300 повече от предходния месец – ръст от 1%. Това показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger.

На годишна база, обаче, наблюдаваме спад на броя на обявите. Те са с около 2500 по-малко от м. февруари 2022 г., което е спад от 6%.

В повечето сектори наблюдаваме спад на предложенията.

Изключение прави секторът „Хотелиерство и ресторантьорство“, при който постепенно стартира активният период за набиране на кадри. Обявите в него са нараснали с 1200 или 19% ръст спрямо предходния месец януари.

Малък ръст се отчита и в секторите „Производство“ (140 предложения повече, 2% ръст) и „Строителство“ (60 предложения повече, 2% ръст).

При останалите сектори наблюдаваме спад на обявите. Той е най-голям в сектора „Търговия и продажби“ (450 предложения по-малко, 4% спад). Както отбелязахме в предходния ни анализ, през януари наблюдавахме голям ръст на обявите в този сектор (+4600 обяви). Изтичането на част от тези обяви води до настоящия спад и не бихме могли да считаме, че това е тенденция, а по-скоро моментна картина на предложенията в сектора.

След него се нареждат секторите „ИТ“ (320 предложения по-малко, 6% спад), „Маркетинг и реклама“ (230 предложения по-малко, 14% спад), „Здравеопазване и фармация“ (220 предложения по-малко, 10% спад), „Административни и обслужващи дейности“ (190 предложения по-малко, 4% спад), „Логистика и транспорт“ (40 предложения по-малко, 1% спад) и „Счетоводство, одит, финанси“ (30 предложения по-малко, 1% спад).

Секторът „ИТ“ отбелязва най-голям спад при обявите за работа на годишна база. Предложенията в него за с 2600 по-малко от м. февруари 2022 г., което се равнява на спад от 34%.

Годишен спад отчитаме и в секторите „Маркетинг и реклама“ (-14%), „Административни и обслужващи дейности“ (-6%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (-4%) и „Счетоводство, одит, финанси“ (-2%).

С ръст на годишна база са секторите „Логистика и транспорт“ (10%), „Търговия и продажби“(8%), „Строителство“ (7%), „Здравеопазване и фармация“ (5%) и „Производство“ (3%).

Дялово разпределение

По отношение на дяловото разпределение първото място продължава да се заема от секторът „Търговия и продажби“ с 22%, следван от почти изравнените сектори „Производство“ (16,1%) „Хотелиерство и ресторантьорство“ (15,9%).

Следват секторите „ИТ“ (11%) „Административни и обслужващи дейности“ (10%), „Логистика и транспорт“ (9%),  „Строителство“ (6%), „Счетоводство, одит, финанси“ (5%),  „Здравеопазване и фармация“ (4%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа през м. февруари са намалели с 5%. Техният брой е 4600 и са с близо 260 по-малко от предходния месец. Основна причина за спада при тези обяви е намаления бой предложения в секторите „ИТ“, „Административни и обслужващи дейности“ и „Търговия и продажби“, тъй като те са основните сектори, които предлагат такъв тип работа.  Разпределението на тези предложения е: 62% в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (14%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (12%) и „Търговия и продажби“ (6%).

 Като дял предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са 11,5% от всички обяви. 

Предлагане по градове

Според анализа на HR компанията и кариерен сайт JobTiger общият брой на обявите във водещите областни градове е намалял с 2%. Динамиката във всеки един от тях е, както следва: София (-2%), Пловдив (1%), Варна (6%), Бургас (13%), Русе (-3%) и Стара Загора (3%).

Като дял обявите за гр. София са 44%, а в останалите градове са:  Пловдив (10%), Варна (9%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през февруари е нараснал с 4%. Общият брой на този тип обяви е около 2300, което е 6% дял от всички обяви.

Екипът на JobТiger ще продължи да наблюдава и да ви информира за динамиката на пазара на труда в страната.

Сподели: