община русе

През януари ще се гласуват списъците за настаняване в общински жилища за 2021 година

На 17.12.2020 година бе проведена последната, единадесета, комисия за годината по картотекиране и настаняване в общински имоти. Благодарение на напомнянето, което публикуваха медиите, гражданите се активираха, за да не изпуснат срока за картотекиране. То вече се случва само в предприятието и е безплатно. Разгледани бяха проекто-списъците за настаняване през 2021 година, които предстоят да бъдат гласувани през януари. До края на годината комисията ще даде отчет за свършеното през годината, сравнено с предишната 2019 година.

Сподели: