мръсен въздух пушеци горене на отпадъци

РИОСВ-Русе: През 2018-а средногодишната концентрация на фините прахови частици в Русе е била в норма

Концентрацията на фините прахови частици от 10 микрона (ФПЧ10) е била под средногодишната норма през миналата година. Съгласно екологичното законодателство тя е 40 µg/m3. Това  сочат данните от Автоматичната станция за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух (АИС) „Възраждане“ в Русе, пише в публикация на РИОСВ-Русе.

През 2018 г. са отчетени само превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10,  която е 50 µg/m3. Общо през година са регистрирани 65 дни с превишения по показателя, но те са по-малко в сравнение с 2017 г., когато са били 72 дни. Екологичното законодателство е въвело норма за допустими дни с превишения не повече от 35 за една календарна година. Най-много превишения – 57, са регистрирани през отоплителния сезон на миналата година. През периода януари-март те са били 32 дни с превишения, а през октомври-декември – 25.

Превишенията на средноденонощните норми за ФПЧ10 се дължат основно на използваните твърди фосилни горива през отоплителния сезон, в съчетание с неблагоприятни метеорологични условия, затрудняващи разсейването на замърсителите (мъгла, безветрие, температурни инверсии и други).

Сподели:

Още новини от деня