Милена Влахова - директор на териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане в Русенска област

През 2019 година в регистъра на деца за пълно осиновяване в Русенска област са вписани 23 деца

В края на 2019 г. в Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе се водят и поддържат 104 тома на осиновяващи и 9 тома за деца.

През 2019 г. са проведени 51 заседания на Съвета по осиновяване. През календарната година са взети 25 (31 за предходна) решения за определяне на подходящи осиновяващи за дете. Взети са и 3 решения за представяне документи на 3 деца в Министерството на правосъдието за вписване в регистър за международно осиновяване.

През 2019 г. от български граждани са осиновени 20 деца (25 за предходна). От чужди граждани е осиновено 1 дете (4 деца за предходна година).

През изтеклата година в регистъра на деца за пълно осиновяване са вписани 23 деца (31 за предходна), като в края на годината има вписани 28 деца (33 за предходна), подлежащи на осиновяване, от които 24 са деца с увреждания или здрави, в горна възраст.

За 30 деца е направен отказ за вписване в регистър, предвид стартирал процес по реинтеграция, нагласа и заявено нежелание при по-големи деца. В регистъра на осиновяващи по постоянен адрес в края на годината има вписани 37 лица и семейства (27 за предходна).

През календарната година са заличени по постоянен адрес 16 лица и семейства, от които: 10 – поради влязло в сила решение за допуснато осиновяване; 5 – поради изтекъл срок; 1 – по преценка на ДСП.

Това съобщи по време на пресконференция днес директорът на териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане Милена Влахова.

Сподели:

Още новини от деня