умбал канев 1

През 2019 г. в Русенска област са регистрирани два епидемични взрива с етиологичен причинител Ротавирус

През 2019 г. на територията на Русенска област са съобщени и регистрирани 60 случая (заболяемост 27,45%000) на ротавирусен гастроентерит, които са по-малко от съобщените и регистрирани случаи през 2018 г. – 71 случая (32,08%000). Възрастовото разпределение показва, че предимно са засегнати децата от
възрастова група 1-4 г. – 43 сл. (596,15%000), следва възрастова група 0-1 г. – 9 сл. (534,76%000), възрастова група 5-9 г. – 5 сл. (52,73%000), 10-14 г. – 2 сл. (21,06%000) и 25-29 г. – 1 сл. (7,43%000).

Засегнато е предимно градското население – 47 случая (78,00%) при 13 случая (22,00%) в селата. Разпределението по населени места е, както следва: гр. Русе – 40 случая, гр. Сеново – 3 случая, гр. Бяла – 2 случая, гр. Мартен – и гр. Сливо поле – по 1 сл., село Дряновец – 4 сл., с. Баниска – 2 сл. и селата Басарбово, Белцов, Екзарх Йосиф, Малко Враново, Николово, Полско Косово и Сандрово – по 1 случай.

Разпределението по пол е следното: по-голям брой заболели мъже – 33 случая (55,00%) в сравнение с жените – 27 случая (45,00%).
В отделение по инфекциозни болести на УМБАЛ Канев АД Русе са
хоспитализирани 55 случая, което е 92,00% от заболелите.

През 2019 г. в Русенска област са регистрирани два епидемични взрива с етиологичен причинител Ротавирус. Съобщени са в МЗ и НЦЗПБ със сигнална справка за съобщаване за епидемичен взрив и след приключването им са изпратени доклади (окончателна справка) в МЗ и НЦЗПБ чрез попълване на съответните форми.

Сподели:

Още новини от деня