Община Гюргево подписа договор за строителство на нова детска градина

През 2020 година ще бъдат направени измервания за активност на радон в училища и детски градини в Русенска област

Европейската асоциация за радон (ERA) отбелязва 7 ноември като „Европейски ден на радона” това е и рождения ден на Мария Кюри.

Радонът е естествен източник на йонизиращо лъчение и има най-голям принос за вътрешното облъчване на населението на Земята. Образува се непрекъснато при радиоактивното разпадане на уран в почвата и скалите.

От гледна точка на радиационната защита, радонът е доминиращ фактор при облъчването на човека от естествените радиоактивни източници, съществуващи в природата.

Вдишването на въздух, съдържащ високи нива на радон за дълъг период от време може да повиши риска за развитие на рак. Делът на заболелите от рак на белия дроб, свързан с облъчване от радон е от 3% до 14% в зависимост от концентрацията. Рискът за рак на белия дроб може да бъде намален чрез измерване концентрацията на радона и предприемане на необходимите действия, в случай че се регистрират високи нива.

От 2013 г. стартира Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население. В рамките на тази програма, през 2014 г. стартира Национално проучване за измерване на концентрацията на радон в сгради с цел създаване на радонова карта на България. Тя ще показва къде в страната има повишено съдържание.

В област Русе бяха поставени 100 детектора за измерване на концентрацията на радон. През 2018 г. бяха поставени детектори в сгради с отчетена по-висока концентрация на радон. През 2020 г. ще бъдат направени измервания на обемна активност на радон в сгради с обществен достъп – детски градини и училища.

Сподели:

Още новини от деня