Евродепутатът Андрей Новаков е в Бяла сега

През 2020 г. в ДГ „Пролет” – Бяла са обхванати 134 деца, от тях от ромски произход са 89

Време за прочитане: < 1 мин.

На територията на община Бяла функционират 2 детски градини с филиали в селата. През 2020 г. в ДГ „Пролет”  гр. Бяла са обхванати 134 деца, от тях от ромски произход  са 89. През 2019 г. в ДГ „Стадиона”  гр. Бяла са обхванати 157 деца. От общият брой деца 42 са от ромски произход.

Това се посочва в приетия от общинските съветници преди дни доклад на Община Бяла за отминалата година в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите /2021- 2020 година/.

На всички децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, са осигурени безплатни учебни помагала за подготвителните групи от Община Бяла. На записаните в детска градина през 2020 г. деца им е осигурена безплатна издръжка. С това решение на Общината се повишават шансовете на всички деца, осигурявайки им равен достъп и старт да участват активно в социалния и обществения живот на населените места в общината.ДГ „Пролет“ е средищна детска градина, където се отглеждат, възпитават, социализират и обучават децата в задължителна предучилищна възраст от населенено място, в което няма детска градина, където се организира задължително предучилищно образование. За децата е осигурен безплатен транспорт.

През 2020 г. Община Бяла работи по проект: „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на Община Бяла, Област Русе”,  като основната цел на проекта е осигуряване превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата с инвестиции в ранното детско развитие чрез:

  • предоставяне подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа;
  • формиране на родителски умения;
  •    подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система;
  • предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.

Целевите групи са следните:

  • деца, непосещаващи детска градина или не ползващи друг тип услуга за грижа за деца;
  • деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа;
  • деца с увреждания;
  • деца със здравословни проблеми.

Сподели:

Още новини от деня