Близо 600 хил. декара са засетите площи с есенници в Русенска област

През 2021 г. средната цена на рентата на един декар наети/арендувани ниви достига 63 лв.

През 2021 г. средната цена на рентата на един декар наети/арендувани ниви достига 63 лв., което е с 6.8 % над ценовото равнище от 2020 г. и с 14.5 % над средното за страната (55 лв.). При постоянно затревените площи има почти двойно увеличение на цената спрямо 2020 година.

3.   Средни цени на рентата на земеделска земя по категории

за използване на земята в област Русе през периода 2014 – 2021 година

                                                                                                                                                                                             (Лв./дка)

  Категории на земята   2014 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Ниви4749515355585963
Овощни насаждения3731..#####
Лозя4132..#####
Постоянно затревени площи3734..1613241324

„ # “ – прекъснат ред.

„ .. “ – конфиденциални данни.

През 2021 г. най-висока е цената за декар наети/арендувани ниви в община Сливо поле – 76 лева. Във всички общини цената се увеличава спрямо 2020 година. (табл. 4).

  • Средни цени на рентата на ниви по общини през периода

2014 – 2021 година

                                                                                                                                                                       (Лв./дка)

  Общини   2014 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Област Русе – общо4749515355585963
Борово4245504950535357
Бяла4142404749545258
Ветово4652505255585962
Две могили4346464950565659
Иваново4646525152555560
Русе5256526062646569
Сливо поле5558556365686776
Ценово4446..5152545560

 „ .. “ – конфиденциални данни.

Сподели: