бебе

През 2021 г. 44 двойки бяха подпомогнати по Програма „Асистирана репродукция“ в Община Русе

Продължава реализирането на програма „Асистирана репродукция“, която с Решение на Общински съвет – Русе осигурява средства за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми в Община Русе в две направления – финансово подпомагане на изследвания, свързани с подготовката за асистирана репродукция извън тези, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и проведени процедури по асистирана репродукция. През 2021 г. одобрените средства от общинския бюджет за Програма „Асистирана репродукция“ са в размер на 55 000 лева, увеличени с 5 000 лева в сравнение с предходната година. В периода от 01 до 30.04.2021 г. документи подадоха 45 кандидат-двойки за подпомагане по програмата, като одобрените за подпомагане от комисията са 44, с общ размер на средствата 56 471 лева. Резултатите от Програма „Асистирана репродукция“ ще бъдат анализирани в края на бюджетната 2021 и ще бъдат публикувани на сайта на Община Русе.

Сподели: