През 2022 г. малко над половината наети в страната - 1,16 млн. души - са съсредоточени в пет общини: Столицата, Пловдив, Варна, Русе и Бургас

През 2022 г. малко над половината наети в страната – 1,16 млн. души – са съсредоточени в пет общини: Столицата, Пловдив, Варна, Русе и Бургас

През 2022 г. малко над половината наети в страната – 1,16 млн. души – са съсредоточени в пет общини: Столицата, Пловдив, Варна, Русе и Бургас. Останалите 1,12 млн. души работят в останалите 260 общини.

Възстановяването на регионалните пазари на труда е неравномерно, като в над 2/3 от общините броят на наетите остава под рекордните нива от 2019 г.

Най-сериозни забавяния се виждат в общините с фокус на локалната икономика в туризма и в тези с най-значителни демографски проблеми, докато индустриалните региони най-бързо успяват да създават нови работни места.

Вижте още по темата тук

/Автор – ИПИ/

Сподели: