Прекратиха правомощията на Илия Данев като кмет на Екзарх Йосиф

Постъпило писмо с изх. № 1289/20.09.2019г. от Председателят на Общински съвет Борово, общ. Борово, във връзка с подадено заявление за прекратяване на правомощията на лицето Илия Иванов Данев, като кмет на кметство с. Екзарх Йосиф на основание чл. 42, ал.1, т.1 от ЗМСМА. Общинската избирателна комисия в Борово прекрати правомощията му.

сн. Архив

Сподели: