бяла

Прекратиха пълномощията на член на ОИК – Бяла

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от ОИК – Бяла, област Русе, с вх. № МИ-15-192 от 06.06.2022 г., с приложен препис-извлечение от акт за смърт на Нейка Величкова Черкезова – член на ОИК – Бяла. Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия установи предсрочното прекратяване на пълномощията на Нейка Величкова Черкезова като член на ОИК – Бяла, област Русе, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 ИК, и анулира издаденото й удостоверение.

Сподели: