енчев ковид

Преодоляването на COVID-19 беше сред основните теми на заседанието на Постоянната комисия по образование, младеж, спорт и култура

Промяна в Наредба №3 и повишаване възнагражденията на общинските специалисти бяха сред предложенията на заместник-кмета Енчо Енчев на заседанието на Националното сдружение на общините, която се проведе на 1 и 2 октомври 2020 г. в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“.

Във връзка с многобройните въпроси от общини и с оглед осигуряване на възможност за обмен на идеи и практики за организацията на учебния процес и културните календари в условията на COVID-19, се свика заседание на Постоянната комисия по образование, младеж, спорт и култура, чийто член е г-н Енчев.

На вниманието на комисията заместник-кметът на Община Русе постави промяна в Наредба №3 на МЗ от 2000 г. за брой ученици, формиращи щат за медицински специалисти, както и за това кой да бъде техен работодател, повишаване на възнагражденията на общинските служители, въвеждане на отделен стандарт за закупуване на дезинфектанти и предпазни средства и ускоряване на информационните процеси между институциите за бързо вземане на управленски решения по ограничаване и преодоляване на пандемията от коронавирус.

 Дискутирани бяха още въпроси по финансиране на средното образование и по проблеми на дейността и финансирането на културните събития в условията на COVID-19.

Осигурена беше и възможност за индивидуални консултации и обмяна на опит между представителите на отделните общини. Събитието се проведе при стриктно спазване на правилата за организиране и провеждане на мероприятия на закрито и съобразяване с актуалните към датата на провеждане указания за Министерството на здравеопазването.

Сподели: