Преподаватели и докторанти от Русенски университет проведоха обучение по Програма Еразъм+ в Истанбулския университет CERRAHPAŞA

Преподаватели и докторанти от Русенски университет проведоха обучение по Програма Еразъм+ в Истанбулския университет CERRAHPAŞA

За 8 дни, между 14.04.2024 г. и 21.04.2024 г., те посетиха катедрата по компютърно инженерство в Истанбулския университет и взеха участие в срещи с декана на факултета – Prof.Dr. İsmail İnci, с Ръководителите на двете катедри – Prof.Dr. Fırat KAÇAR- Head of Electrical-Electronics Engineering Department и Prof. Dr. Ahmet Sertbaş – Head of Computer Engineering Department, с Еразъм координаторите на факултета и на катедрите.

Докторантът маг. инж. Георги Манчев се представи отлично в организирания съвместен семинар на докторанти от Истанбулския университет Cerrahpasa и Русенския университет, факултет „Електротехника, електроника и автоматика“.

Сподели: