Преподаватели и ученици от три европейски държави посетиха Община Русе по програма „Еразъм+“

Преподаватели и ученици от три европейски държави посетиха Община Русе по програма „Еразъм+“

В заключителната фаза на Проект „Healthy Life – Healthy Kids – Healthy Future“ по програма „Еразъм+“, който е координиран от русенското СУ „Възраждане“, участниците – преподаватели и ученици от три европейски държави, посетиха Община Русе. Те бяха посрещнати от зам.-кмета Димитър Недев, който ги запозна с интересни факти от историята на града, както и с дейността на местната администрация.

Директорът на СУ „Възраждане“ Станислав Георгиев представи основните цели на Проекта, както и участниците в него – преподаватели и ученици от СУ „Таки Даскало“ от Битоля, Северна Македония, Обединено училище №1 в Бежа, Португалия, и СУ №1 в Перисору, Румъния.

Проектът на европейската образователна програма „Еразъм+“ цели да повиши информираността сред учениците и родителите в партньорските училища относно здравословния начин на живот и здравословното хранене. Участниците се запознават с причините и последиците от затлъстяването, придобиват умения да се борят със заседналия живот и да използват свободното си време за повече физически дейности на открито. Проектът се фокусира върху три целеви групи – учениците на възраст 9-13 г., както и тези с проблеми в теглото. Те са в центъра на всички дейности, както на транснационално, така и на местно ниво. Втората група са родителите – те биват включвани в местните дейности, за да се повиши информираността им за проблема. Третата група са учителите, участващи в обмена. Те имат възможността да анализират приликите, разликите, да идентифицират добрите практики и да ги прилагат в собствените си училища, като подготвят ръководства за родители и ученици, видеоклипове на различни физически упражнения и спортни дейности на открито, както и календар със спортни занимания.

Проектът по „Еразъм+“ включва краткосрочен обмен на групи от ученици, като срещата в СУ „Възраждане“ е последната по проекта, който стартира през 2019 г. и ще завърши през август тази година. Преди това са проведени срещи в другите партньорски училища и държави през месеците ноември 2019 г., март, април и май 2022 г.

Сподели: