Преподаватели от катедра “Мениджмънт и социални дейности“ провеждат съвместни обучителни и практически дейности с преподаватели от Политехническия университет в Букурещ - Университетски център гр. Питещ

Преподаватели от катедра “Мениджмънт и социални дейности“ провеждат съвместни обучителни и практически дейности с преподаватели от Политехническия университет в Букурещ – Университетски център гр. Питещ

В периода 27.11-01.12.2023г. преподаватели от катедра “Мениджмънт и социални дейности“ провеждат съвместни обучителни и практически дейности с преподаватели от Политехническия университет в Букурещ – Университетски център гр. Питещ , Румъния за студентите от специалност „Социални дейности при Русенски университет „Ангел Кънчев“ по програма Еразъм. В рамките на своето посещение преподавателите: д-р Лучия Неагое и д-р Диана Раду представиха пред студенти от специалност „Социални дейности“, университетския център в гр. Питещи,. Двете лекторки изнесоха интригуващи лекции свързани с румънския опит по отношение на „ Информирано за Травмата обучение в университета“ и „Предизвикателства и препоръки на румънските приемни родители за техните супервизиращи социални работници. Интерактивна дискусия завладя аудиторията с въпроси свързани с управлението и функционирането на приемната грижа в двете държави, прилагането на индивидуален и човешки подход при обучението и работата на бъдещите социалните работници. Двата университета поддържат тесни партньорски отношения и практики. През летния семестър още трима студенти от университета в гр. Питещи ще се обучават в специалност „Социални дейности“ при Русенски университет „Ангел Кънчев“ по програма Еразъм. Хуманният подход в обучението и работата със студенти и потребители се превърна в мото на съвместните преподавателски дейности.

Сподели: