иван белчев

Препоръка за по – строги норми за допустими емисии в община Русе заради специфичните миризми от предприятията „Оргахим“ и „Линамар“ направи до МОСВ народният представител Иван Белчев

Препоръка за по – строги норми за допустими емисии в община Русе заради специфичните миризми от предприятията“Оргахим“ и „Линамар“ направи до МОСВ чрез министър Юлиян Попов народният представител Иван Белчев – народен представител от парламентарната група на коалицията „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в 19-и МИР – Русе.

Във връзка с непрекъснатите оплаквания от жителите на град Русе, свързани с дразнещите миризми, емитирани от предприятията „Оргахим“ и „Линамар“, и в контекста на Закона за чистотата на атмосферния въздух, който предвижда възможността за определяне на по-строги норми за допустими емисии в зависимост от условията на територията на дадена община чрез мотивирано
предложение от кмета на Община Русе и общинските съветници, той се обръща към министъра със следните въпроси:

Какви конкретни по-строги норми за допустими емисии могат бихте препоръчали за предприятията „Оргахим“ и „Линамар“ в град Русе, с оглед на данните за отделяните химични съединения от техните комплексни разрешителни, които да допринесат за решаването на
проблемите, свързани с дразнещите миризми и да подобрят качеството на атмосферния въздух и живота на гражданите?

Какви ще са следващите стъпки, ако кмета на Община Русе и общинския съвет изпратят към Вас мотивирани предложения за по-строги норми Вие ги приемете?

МОСВ ще съдейства ли за измерване на евентуални специфични химични съединения, които по принцип не се измерват от Вашето министерство?

Сподели: