Изборният ден започна в Русенска област

Преустановено е машинното гласуване в секция № 138 в Русе

Постъпило е уведомление по телефона от секция № 19 27 00 138 в 19-ти изборен район-Русе, че криптографският идентификатор за текущата версия на софтуера не  отговаря на получения за настоящите избори и е попълнено приложение № 5.

Налице са предпоставки за преустановяване на машинното гласуване по чл.269 от ИК и на попълнен констативен протокол от СИК, поради което районната избирателна комисия взема решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.

В РИК Русе е получен Констативен протокол с вх. № 356/02.10.2022 г. по входящия регистър на РИК, с който се констатира, че в секция № 19 27 00 138, гр.Русе е налице несъответствие на „системен хеш“ от Началния протокол с криптографският идентификатор за текущата версия на софтуера за настоящите избори.  Техникът на „Сиела Норма“ АД  е констатирал това обстоятелство и е приподписал констативния протокол.

РИК Русе констатира, че в секция № 19 27 00 138, гр. Русе са налице предпоставките, визирани в чл.269 от ИК, а именно: наличие на непреодолими обстоятелства поради което машинното гласуване е невъзможно и заради това гласуването следва да продължи с хартиени бюлетини.

РИК – Русе реши в СИК № 19 27 00 138, гр.Русе да се преустанови машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и се преминава към гласуване с хартиени бюлетини.

Сподели: