Преустановява се работата на читалнята в Държавен архив - Русе

Преустановява се работата на читалнята в Държавен архив – Русе

В изпълнение на въведените допълнителни противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на страната, в условията на извънредна епидемичната обстановка, на основание чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. за изменение и допълнение на заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, със Заповед № 199/22.12.2020 г. се изменя и допълва Заповед № 189/30.11.2020 г. като се преустановява работата на всички читални в структурата на Държавна агенция „Архиви“, считано до 31.01.2021 г.Потребителите на архивна информация ще могат да получават справки на административната страница на агенцията, по електронните пощи и телефонните линии.

Сподели: