осветление ул Александровска

Приведена в експлоатация бе интелигента система за дистанционно управление, контрол и мониторинг на улично осветление, изградено по проект „Норвежка програма за енергийна ефективност“

Приведена в експлоатация бе интелигента система за дистанционно управление, контрол и мониторинг на улично осветление, изградено по проект „Норвежка програма за енергийна ефективност“. Изпращането и получаването на данни се осъществява посредством комуникация между индивидуални контролери с централен сървър, инсталиран в помещение на ОП „Комунални дейности“ – Русе. Софтуерът осигурява лесно обслужване със специално създаден интерфейс, който осигурява наблюдение, отчитане, корекции на времето на включване и изключване на осветлението, локализиране на проблеми с устройствата, съхраняване и анализиране на всички данни за уличното осветление, включително и за нерегламентирани включвания.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Опазване на околната среда и комунални дейности“ през отминаващата седмица.

Обновено е алейното осветление по ул. „Александровска“ в участъка между кръстовищата с бул. „Славянски“ и ул. „Олимпи Панов“, като старите лампи в осветителните тела са подменени с нови LED панели.

Възстановено e неработещо улично осветление на участъци по бул. „България“, бул. „Ген. Скобелев“, ул. „Антим“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Илинден“, ул. „Николаевска“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“, ул. „Солун“, ул. „Тодор Икономов“, ул. „Христо Македонски“, ул. „Шипка“, както и по уличната мрежа в с. Николово, с. Ново село и с. Хотанца.

Извършени са ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „81“ в кв. „Здравец“ и бл. „Некрасов“ по ул. „Борисова“.

Извършена е подмяна на стари натриеви осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по улици в с. Семерджиево.

Извършени са текущи ремонти и възстановяване на редовната работа на светофарни уредби на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ с ул. „Никола Й. Вапцаров“ и ул. „Мария Луиза“ с ул. „Борисова“.

осветление-ул-Александровска-2
Сподели: