Белоев ректор Русенски университет

Приемът от кандидат студентската кампания 2018 година на Русенския университет ще надхвърли този от 2017 година

На практика кампанията по приема на студенти за 2018-2019 година е започнала още на първи декември 2017 година, каза днес ректорът чл. кор. Проф. Христо Белоев. На тази дата става публично достъпна онлайн платформата на Русенския университет и от този момент става възможна онлайн регистрацията на бъдещите кандидат – студенти в нея.

Университетът обявява за тази кампания 49 бакалавърски специалности в 23 професионални направления. От обявените специалности една от тях е качествено нова и това е Софтуерно инженерство. Това е специалност присъстваща в списъците от специалности на два от българските университети, но тя присъства в много европейски университети, допълни проф. Белоев. Ректорското ръководство счита, че изучаването и в Русенския университет, ще обогати предлаганата листа от специалности и ще даде възможност на мнозина млади хора да се обучават в това направление.

Русенският университет е заявил за тази учебна година към Министерството на образованието и науката малко над 2400 места за прием на кандидат студенти държавна поръчка. Пресмятането по направеното предложение за местата по държавна поръчка, е извършено по коефициенти съгласно до сега действащата методика. При промяна на начина на изчисляването от страна на МОН, се очакват броят да се редуцира на 2000 места за обучение по държавна поръчка за прием на студенти за 2018 – 2019 година. Точната цифра ще стане известна едва след излизането на постановление за приема в държавните висши училища, уточни ректорът.

Кандидат студентската кампания е започнала с полагането на предварителните изпити, от които вече три са преминали на дати 7 и 10 януари и 24 февруари 2018 година. На тях са се явили над 200 кандидата, от които 30 кандидата, завършили в предходни години, са издържали и са се записали. Интересът на кандидат студентите , съдейки по предварителните изпити, е към история, биология, математика, информатика, информационни технологии и обща техническа подготовка. От таз годишната кампания остават още 4 изпитни дати, като се има предвид че изпитите се правят през две седмици 17 и 31 март и 14 и 28 април 2018 година.

Русенският университет провежда изпити и във филиалите си в Разград, Силистра и Видин, а през месец април ще бъдат провеждани изпити също в градовете Монтана и Плевен.
Редовната изпитна сесия традиционно е на 30 юни и на 1 юли.

Във връзка с кампанията в Русенския университет предстои да има Ден на отворените врата, които ежегодно се прави , а тази година ще бъде на 20 март. В тази връзка предварително се обявява конкурс за есе, като крайния срок е 19 март. Три са предложените теми за есето: Първата от тях е посветена на 140 годишнината от освобождението; Мисията на младия човек в съвременния живот на България и Посоки на българското образование.

Документите могат да бъдат подавани в РУ онлайн. От началото на месец декември до днес 28. февруари 100 човека са се записали и кандидатствали, като са използвали онлайн платформата на РУ. Системата ще бъде затворена на 28 юни 2018 година, когато е крайния срок за подаване на документи.
След тази дата документи могат да се подават на ръка в Русенския университет и във филиалите му, уточни доц. Ангелов. Той изказа надеждата си, че приемът през 2018 година ще надхвърли 95% , постижение от 2017 година.

Таксите в РУ са достатъчно ниски, уточни ректорът Чл. кор. Проф. Белоев днес. Те се определят от Министерски съвет. Направление Машинно инженерство, съдържа няколко специалности: Машинно инженерство, Земеделска техника и технологии, Мениджмънт и сервиз на техниката и Климатизация и газификация. Семестриалната такса за тези специалности е 310 лева и е по ниска от университетите в региона тези в Габрово и Варна. Специалностите от това направление са атрактивни, защото има търсене на такива кадри на пазара на труда. Русенският университет не е склонен да намалява таксите за обучение, но е решен да помогне на студентите, обучаващи се в това направление, да карат стажа си във фирми, които ще станат техни бъдещи работодатели. Още от трети курс студентите започват да разрешават технически задачи, поставени им от практиката, с помощта на преподавателите си. Този подход на Ректорското ръководство се е утвърдил и е показал добри резултати по професионалния път на бъдещите машинни инженери.

Сподели:

Още новини от деня