На 20 юни нисшето практическо се преобразува в средно земеделско училище, днес ПГСС „Ангел Кънчев” – Образцов чифлик

Прием в ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе за учебната 2022/2023 г.

Сподели: