Приета е нова Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово

На 35-то заседание на Общински съвет – Ветово е приета нова НАРЕДБА № 8 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО ( която отменя досега действащата Наредба № 8 ), с която са актуализирани таксите и цените на услуги, предоставяни от Общинска администрация – Ветово.

С актуалната Наредба № 8 може да се запознаете на сайта на Община Ветово, категория „Наредби“ – www.vetovo.bg, както и на сайта на Общински съвет – Ветово, категория „Наредби“ – www.obs-vetovo.eu.

Ето пълният текст тук

Сподели: