община бяла

Приет е анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Бяла

Общински съвет – Бяла прие анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Бяла.

Сподели: