Приет е генерален план за водоснабдяване и канализация за територията на област Русе

Приет е генерален план за водоснабдяване и канализация за територията на област Русе. Това стана днес по време на общо събрание на ВиК – асоциацията в Русе с председател областния управител Венцислав Калчев. /на снимката/ По темата докладва Уорън фан – ръководител на проекта разработчици….

Source: *119652.html

    

Сподели: