Две могили почете Деня на независимостта на България

Приет е културен календар на Община Две могили за 2021 г.

Във връзка с традиционната подготовка на Културен календар за следващата година, ежегодно до 10 ноември председателите на народните читалища на територията на Община Две могили представят на кмета предложения за своята дейност. Въз основа на направените предложения общинска администрация изготвя Културен календар за следващата година, който се приема от Общински съвет. Това стана днес след гласуването от общинските съветници.

Сподели:

Още новини от деня