Днес изпратиха абитуриентите от 2 училища в община Две могили

Приет е общинският план за младежта на Община Две могили за 2024 година

ОбС – Две могили одобри общински план за младежта на Община Две могили за 2024 година. Изготвен е в съответствие с Националната стратегия за младежта 2021 – 2030 година. В него са посочени предизвикателствата пред младите хора в стремежа им към независимост и самореализация. Обстойно са залегнати приоритетите и целите на институциите, организациите и създадените екипи целящи насърчаването им към личностно развитие и предотвратяване от отпадане от училище и придобиване на лоши навици. Общинската политика е насочена към създаване на благоприятни условия за пълноценно развитие на младежта и участието им в обществения и политически живот. При добра координация на съответните институции, организации и екипи, целите могат да бъдат постигнати.

Сподели: