Хижата до пещерата "Орлова чука" ще бъде отдадена под наем

Приет е отчет за 2020 г. по изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Две могили за 2019-2020 година

Съгласно чл.12, т.1 от Закона за туризма, през 2019 година кметът на община Две могили предложи за разглеждане Програма за развитие на туризма на територията на общината, която беше приета от Общински съвет през м. март 2019 г. Програмата бе за срок 2019–2020 година и през периода на нейното действие се разглежда основно Раздел V Проектобюджет за обезпечаването й. Програмата е отворена за допълнения и изменения.

На неприсъствено заседание на Консултативния съвет по туризъм към общината през м. март 2021г. бе обсъден отчет за 2020 година по изпълнението на Програмата за развитие на туризма в община Две могили.

В трудната година на пандемия, ограничителни мерки, затворени туристически и културни обекти, отменени фестивали и събори, можем да отчетем сравнително добри резултати от дейността в общината. Основен източник на приходи отново е Пещера «Орлова чука» – приходи от вход, нощувки и заведение за хранене. През 2020 година поради въведените в страната ни противоепидемични мерки, туристическият обект бе отворен за посетители през м. юни. Периодично се работи по облагородяване на територията около пещерата, почистване, окосяване. Със съдействието на ЗКПУ „Ф. Тотю” Две могили и на ловната дружинка е почистен пътя от пещерата до с. Пепелина. Вътре в пещерата текущо се подменят осветителни тела, следи се за хигиената в обекта. В района на пещерата се провеждат национални срещи на представители на Българската федерация по алпинизъм, на клубове по пещерно дело, на любители на пещерния туризъм. Организират се състезания по скално катерене, по ориентиране, част от които със състезателен характер. Пещерата се посещава от наши и чужди туристи, предимно румънски.

През м. септември през територията на града и общината преминаха участниците в ежегодния вело-маршрут «Дунав Ултра», както и ултра маратонецът Владимир Ставрев. Събието се проведе за 8-ма поредна година, а Община Две могили е партньор от 5 години.

През 2020 година бяха отменени четирите фолклорни събора и фестивали – Събор на хърцоите с. Кацелово, Фолклорен фестивал «Жива вода» с. Каран Върбовка, Фестивал на етносите с. Батишница, Празник на плодородието с. Чилнов, както и Празникът на град Две могили и Седмица на общината  през м. май, както и честванията от обявяването на Две могили за град през м. август.

            Широковско кале – Обектът е разположен в покрайнините на едноименното село, върху естествено защитен скален нос, при сливането на реките Баниски и Черни лом. Известен е за науката благодарение на теренните обходи на Карел Шкорпил от началото на XX в. През 2020 г. с целева финансова субсидия от Министерство на културата бяха проучени 110 кв. м от укрепената площ на крепостта. Проектът е на археолози от Регионален исторически музей Русе, но се осъществи със съдействието на Община Две могили, която осигури логистика, работници, техника. През зимните месеци работата по разкопките се прекратява, но през пролетта продължават отново. Разкрити са участък от крепостната стена и южната кула, изградени от добре обработени, големи по размер рустицирани квадри. Върху част от блоковете има букви и монограми, оказващи местоположението на отделните блокове един спрямо друг или имената на каменоделците, които са ги произвели. Южната кула е с полукръгла форма и диаметър от 11 м. Изнесена е пред фронта на отбраната на 5 м. Поразителна е дебелината на откритите стени – 3,50 м при кулата и 4 м на крепостната стена. Разкритите части от крепостната стена и регистрираната на терена протейхизма (втора, допълнителна стена) представляват безаналогов пример за фортификация в района на Русенското поломие. Сходството в конструктивния им облик дава основание те да се разглеждат като реализация на единен, имперски по своя характер, строителен замисъл, осъществен през втората половина на V в. В хода на археологическото проучване до външното лице на крепостната стена и кула се разкриха останки от помещение на сграда и ями, запълнени с железни крици и стопилки, резултат от металургично производство. Работилницата е функционирала в края на VI – началото на VII в. Регистрираният по археологически път живот в началото на VII в. превръща крепостта при с. Широково в един от едва трите засвидетелствани обекта в Русенското поломие, преживели аваро-славянските нашествия от последната четвърт на VI в. Очакванията на екипа са Широковското кале да се превърне в атрактивен туристически обект.

            Селищната могила до село Бъзовец – включва останки от няколко селища едно върху друго през каменно-медната ехона /4900 – 4200 г. пр. Хр./ В пласта от средния халколит са разкрити 4 сгради, три от които са горели. Те са изградени от глина и дърво.Цялостно проучена е сграда №2, която е с по-големи размери от останалите. Има четириъгълен план, ориентирана Север-Юг. Сградата е била двуетажна. Долният етаж е използван за кухня и склад, а горния е служел за всекидневно обитание. По време на разкопките в селищната могила са открити находки от кост, камък, мидени черупки, керамика, сечива, накити и предмети с култово предназначение. Предполага се, че това е къща на земеделци отпреди 7000 години. И при тези разкопки общината и Кметство с. Бъзовец оказваха съдействие и помощ с техника, работници, логистика. След приключване на разкопките, във фоайето на читалището има кът с постери, информиращи за находките.

            – Крепост „Кале Кайнарджа“ с. Баниска – на този етап крепостта не е обект на археологически разкопки.

            В България се откриват множество антични, средновековни и възрожденски църкви и манастири. Тяхното историческо и културно богатство, както и местоположението им сред красиви природни местности, ги превръща в дестинации с висок потенциал за религиозен и поклоннически туризъм. В Русенска епархия действащите манастири са четири, като един от тях е на територията на община Две могили и това е манастира „Света Марина“ до с. Каран Върбовка. Ежегодно, на 17-ти юли, когато е храмовият празник на манастира, тук се събират стотици поклонници от България и съседна Румъния. Службите се водят от Русенския митрополит, а в тях участват български и румънски свещеници. През миналата година е отводнен църковният двор. Изработен и монтиран е нов иконостас, както и са изписани нови икони за него. Храмът е с ново обзавеждане. Изградени и обзаведени са корпусите за поклонниците, в ход е довършването на официалната гостна на обителта. Започна и оранжерийно производство на зеленчуци в двора на манастира. Средствата са от дарителство, от европроекти, от Русенска митрополия с подкрепата на Русенския митрополит Наум.

            Екопътеката на монасите-исихасти в село Пепелина – пътеката е обект, подходящ са подготвени и обучени туристи. Поддържа се от доброволци, кметския наместник на с. Пепелина, представители на туристическо дружество „Приста Русе” и от спелео-клуба към дружеството.

            На територията на общината са категоризирани по изискванията на Закона за туризма 3 къщи за гости: в с. Острица, с. Батишница и гр. Две могили; стаи за гости в Две могили и Каран Върбовка, хижа в с. Пепелина. Легловата база не е достатъчна, трябва да се търсят начини за увеличаване на местата за настаняване, за да се привличат повече туристи.

Днес общинските съветници в Две могили приеха отчет за 2020 г. по изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Две могили за 2019-2020 година.

Сподели: