Приключват строително-монтажните дейности в Дома за стари хора в Бяла

Приключват строително-монтажните дейности в Дома за стари хора в Бяла

Приключват строително-монтажните дейности в Дома за стари хора в Бяла, с което ще се сбъдне една 20-годишна мечта на жителите на града. Предстои сградата да се оборудва със здравен и стоматологичен кабинет, както и с модерна система за следене здравните показатели на близо 40 потребители. Европейското финансиране е осигурено по трансграничен проект с община Градинари, Румъния, като тази година се очаква да бъдат настанени първите домуващи.

Сподели: