силанизиране на детски зъби

Приключва последният етап от безплатното силанизиране на детските зъби в Русенска област през 2021 година

Време за прочитане: 2 мин.

Какво представлява силанизирането на зъба?

Това е поставянето на повърхностен материал, който има за цел да предпази от кариес поникналите постоянни зъбки у децата. Става дума за главните дъвкателни зъби, това са шестите зъби. Поради неравния релеф именно той създава предпоставки за задържане на остатъци, образуване на плака и формиране на кариес. А тъй като точно тези зъби са център на дъвкателното налягане, тяхната евентуална загуба би довела до куп неприятни последици при развитието на детето.

В страната кампаниите по силанизиране на детските зъби датират от 2010 година.

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в Република България, на Министерството на здравеопазването, се провежда съвместно с Българския зъболекарски съюз, Министерство на образованието и науката, националните консултанти по детска дентална медицина, по хранене, по хигиена на детската и юношеската възраст. Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в Република България се ръководи от национален координационен съвет на Министерството на здравеопазването и регионални координатори в 28-те области на страната.

Официалната страница на програмата www.oralnaprofilaktika.bg.

За първа година е удължен срокът на кампанията:

Времетраене на кампанията от 06.10.2021г до 13.12.2021г.

Регионален координатор за Русе и регион – д-р Цветанка Доганова

Изпълнители –

1. Център по дентална медицина         Д-р М. Георгиева

                                                                 Д-р Д. Савова

                                                                 Д-р Сава Колев

                                                                 Д-р Р. Данева

                                                                 Д-р Цв. Чешмеджиева              

2. Д-р Цв. Доганова

3. Д-р Р. Гюрчев                                                           

4. Д-р Р. Купенова

5. Д-р К. Владимирова

6. Д-р Ева Атаян      

7. Д-р Ил. Стоянова

Дейността обхваща гр. Русе и околни общини – гр. Мартен, с. Сандрово, с. Сливо Поле, с. Борово, с. Обретеник, с. Ценово, с. Тръстеник.

Поради сложната епидемиологична обстановка – SARS-CoV-2, кампанията по силанизиране върви с много затруднения.

Въпреки това до 30.11.2021г. са силанизирани 750 зъба, на 220 деца.

В Русе и региона бяха проведени образователни семнари, изнесени от регионалния координатор д-р Цв. Доганова, на различни теми в училища и детски градини:

1. „Методи и средства за поддържане на стриктна орална хигиена при децата“

2. „Практическо обучение на децата на методите на оралната хигиена“

3. „Силанизирането, като профилактична дейност – същност, технология, ефект“

За град Русе програмата по силанизиране също води началото си от 2010 г., като тогава са проведени микробиологични проучвания у деца с научна и практическа насоченост, а същинско силанизиране се извършва от 2011 г. в определените кампанийни периоди – през есента, за време от около един-два месеца.

По програмата се работи по предварително изготвен график за време и място, с готовност при нужда – и в съботен ден.

Разпространени са и здравно-образователни материали.

Стига се до извод, че  родителите трябва да се активизират преди или в началото на следваща кампания чрез лични разговори или разпространение на образователни материали.  

Оставаме с оптимизъм и надежда, че ще расте броят на децата с поставени силанти и те ще бъдат защитени от кариеси, ще порастнат здрави и красиви.

Сподели: