Приключва частичното саниране на СО-4 в Студентски град

Приключва частичното саниране на СО-4 в Студентски град

От 22 май започна частичен ремонт и на четвърто общежитие, сектор В, като се очаква той да приключи най-късно да средата на октомври. Поне отвън сградата е завършена. Довършва се ремонтът на стаите.

Предвидена е подмяна на основни комуникации като ВиК, отопление, покрива, подмяна на дограмата. Инвестицията е от собствени средства на дружество “Студентски столове и общежития” ЕАД – клон Русе. Оттам продължават да търсят възможности за ремонт и на СО-6, както и за довършване на останалите корпуси на СО-4.

Дружество “Студентски столове и общежития” ЕАД – клон Русе разполага с пет студентски общежития, с капацитет от около 1900 места. Две от тях (СО-1 и СО-2) бяха изцяло реновирани и обновeни.

Приключва частичното саниране на СО-4 в Студентски град

Сподели: