дом възраждане

Приключени са ремонтните дейности на 3-тия етаж в ДСХ „Възраждане“

Приключени са ремонтните дейности на 3-тия етаж в ДСХ „Възраждане“, като са ремонтирани всички 40 стаи. Реновирани са бани и спални помещения, както и санитарният и кухненският офис, изцяло са сменени ВиК и ел. инсталациите. Направена е и ежедневна стая с голяма тераса. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица в ресор „Строителство и устройство на територията“.

Продължават ремонтните дейности по двете автобусни спирки и подлеза на бул. „Липник“ при бившия завод „Петър Караминчев“.

Продължава ремонтът на плочника на паметника на моряка, като предстои старите тротоарни плочи да бъдат подменени, както и да се възстановят обрушените стъпала към него.

Придвижени са процедури по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на СМР за обекти: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Отец Паисий“, гр. Мартен“ и „Благоустрояване на прилежащите пространства около жилищни блокове „Мир“, „Гоце Делчев“, „Енерго“, „Люляк“, кв. „Дружба 1“, гр. Русе“.

Служители от отдел „Строителен контрол“ извършиха 6 проверки за незаконно строителство по постъпили сигнали и жалби на граждани. Съставен бе един констативен акт за установяване на незаконен строеж, който е в процес на изпращане на заинтересованите лица.

През настоящата седмица бяха издадени 5 разрешения за строеж.

Сподели: