Приключиха дейностите по проект: „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“

Приключиха дейностите по проект: „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“

Проведе се заключителна пресконференция, във връзка с приключване на реализиране на дейностите по проект: „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“.

Организиран е стартът на финансираната от Община Русе програма „Културен чек“ за безплатно посещение на спектакли и концерти на русенските държавни културни институти от единадесетокласници в русенските училища.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Текат довършителни дейности по отпечатването на луксозно двуезично печатно издание за първите неща в Русе, финансирано от Община Русе.

Публикувани са номинираните автори за Националната литературна награда „Елиас Канети“ за 2023 г.

Тече подготовката за провеждането на гостуващото в Русе събитие Eco Kids Tour 2023 на National Geographic, което ще се проведе на 24 септември от 11 ч. на площада пред Съдебната палата за децата на Русе.

Проведе се заседание на комисия по Наредба 21 на Обс-Русе, на което бяха разгледани постъпилите заявления за отпускане еднократна финансова помощ от бюджета на община Русе.

Подписани са анекси към договорите с 23 народни читалища за допълващата държавна субсидия за 2023 г.

Подготвена е церемонията и празничните събития по повод 22 септември – Ден на Независимостта на България.

Проведе се заседание на комисията за настаняване в социалните жилища.

Оказано е съдействие за реализиране на дейности за отбелязването на Световната седмица на митохондриалните болести. Значимостта на кампанията ще бъде акцентирана с оцветяване на Пантеона на възрожденците в зелено на 23 септември 2023 г.

Изготвен е отговор от Община Русе в подкрепа за партньорство и реализиране на дейности за популяризиране на донорството и трансплантацията – част от Националната компания в подкрепа на донорството и трансплантацията „Да! За живот!“.

Двама здравни медиатори се включиха в обучение, проведено от Български червен кръст на тема: „Воден травматизъм“.

Сподели: